Salux Healthcare verzamelt, genereert, interpreteert en verspreidt biomedische informatie.

Daarmee ondersteunen we zowel de patiënt, iedereen die bewust met zijn gezondheid omgaat, als de medische professional, bij het nemen van beslissingen inzake preventie, diagnostiek en behandeling.

In onze visie vormt juiste, betrouwbare, tijdige en toegankelijke informatie de basis voor het maken van gezonde keuzes. We stellen daarmee mensen in staat om de regie over hun eigen gezondheid te nemen en te voeren. Uiteindelijk is dit het fundament voor een duurzame en doelmatige gezondheidszorg.

Salux koppelt vanuit diverse bronnen, die met elkaar verbonden zijn via het internet, real time relevante biomedische gegevens om er vervolgens bruikbare informatie van te maken ten behoeve van diverse gebruikers voor verdere diagnose en analyse.

Salux biedt via haar informatieplatform mogelijkheden voor nieuwe vormen van medische dienstverlening.

ONZE KERNACTIVITEITEN ZIJN:

  • het verrichten van laboratorium-, beeld- en functieonderzoek,
  • het leveren van biomedische informatie aan: burgers (gezond en ziek), (para-) medische professionals, zorgorganisaties, bedrijven en overheden,
  • het ontwikkelen en introduceren van technologie, gericht op informatieontwikkeling en –verspreiding