Meer ratten, meer gevallen Ziekte van Weil

Het aantal gevallen van de infectieziekte leptospirose, beter bekend als de Ziekte van Weil, is de afgelopen jaren opeens toegenomen. Dit lijkt samen te hangen met de toenemende overlast door ratten.

Het afgelopen jaar is het aantal patiënten met de ziekte van Weil meer dan verachtvoudigd. Het aantal gevallen steeg van zeven naar zestig, terwijl de ziekte voor 2014 nauwelijks meer voorkwam in Nederland. Ook in de buurlanden neemt het aantal gevallen toe. Dat blijkt uit cijfers die het NTR-programma De Kennis van Nu heeft bemachtigd.

Overgebracht door de bruine rat
Leptospirose wordt overgebracht door de bruine rat. In veel, vooral grote steden is het aantal meldingen van overlast door de dieren gestegen. De ziekmakende bacteriën (leptospiren) komen via hun urine in oppervlaktewater of de modder terecht en kunnen vervolgens via de mond, neus, ogen of wondjes binnendringen bij de mens.

De oorzaak: klimaatverandering
De toename komt volgens microbioloog Rudy Hartskeerl door het warmere klimaat in Nederland. Ratten kunnen daardoor makkelijker overwinteren. Ook blijven de bacteriën langer leven in open water.

Tropische aandoening
Weil-patiënten krijgen plotseling hoge koorts en koude rillingen met, buikpijn, braken en spierpijn. Meestal is er ook sprake van ernstige hoofdpijn en rode ogen. Soms kan de ziekte gepaard gaan met verlies van nier- en leverfuncties (geelzucht) en zelden treedt een hersenvliesontsteking of longbloedingen op. Omdat deze infectieziekte onterecht nog steeds te boek staat als een aandoening die alleen in tropische gebieden voorkomt, herkennen huisartsen de klachten vaak niet of te laat. De diagnose kan bevestigd worden door in het bloed antistoffen tegen de ziekmakende bacterie aan te tonen. Dit onderzoek kan via SCAL Medische Diagnostiek verricht worden.

Het RIVM heeft aangegeven begin 2017 een onderzoek te willen starten naar de ziekte van Weil, vanwege de stijging van het aantal ziektegevallen.

Bron: nos.nl