Missie

In een tijd waarin wij steeds ouder worden en het aantal mensen met een chronische ziekte toeneemt en waarin men bewuster met zijn/haar gezondheid (wil) omgaan, is het belangrijk om te kunnen beschikken over de daarvoor noodzakelijke informatie. Het is onze missie om juiste, betrouwbare, tijdige en toegankelijke informatie te leveren, die mensen in staat stelt de regie over hun eigen gezondheid te nemen en te voeren door het maken van gezonde keuzes. Deze keuzes worden vaak samen met professionals zoals huisartsen, verloskundigen en paramedici gemaakt.