De bloeddruk van alle twintigplussers controleren

Iedere volwassene vanaf twintig jaar moet elk jaar ter controle zijn bloeddruk laten meten. Daarvoor pleiten drie internisten en een huisarts in het tijdschrift Medisch Contact. Zo’n regelmatige bloeddrukmeting door de huisarts scheelt per jaar na schatting zeker 4000 beroerten en vele duizenden nieuwe patiënten met hartfalen en hartziekten. De actieve opsporing bespaart ook vele miljarden euro’s aan medische zorg en bovendien aan arbeidsongeschiktheid.

Hoge bloeddruk (hypertensie) komt in Nederland voor bij 20 tot 40 procent van de dertig- tot zestigjarigen, en bij meer dan de helft van de 70-plussers. Alleen al voor medische zorg bij beroerte worden elk jaar zeer hoge bedragen uitgegeven. In 2011 bedroegen die kosten in Nederland ca. 2,2 miljard euro.

De vier artsen vinden dat al eerder behandeling aan hoge bloeddruk moet worden overwogen. Dat behoedt patiënten voor het later ontstaan van ernstige ontregeling van de bloeddruk en orgaanschade. Ook zouden mensen met een matig verhoogd risico op bloeddrukproblemen leefstijladvies en begeleiding moeten krijgen. Als dat na een jaar niet helpt, moeten die mensen medicijnen gaan slikken.

Volgens de artsen is met deze manier van controleren na drie jaar van alle patiënten in de praktijk bekend hoe hun bloeddruk eraan toe is.

 Bron: Skipr