Gezondheidsklachten bij vitamine B6-gebruikers

Het AVROTROS-programma Radar heeft onderzocht wat voor gevolgen het slikken van vitamine B6 kan hebben. Aan het onderzoek deden 39.099 leden van het Radar Testpanel mee. Bijna de helft van ruim 39.000 Testpanelrespondenten gebruikt op regelmatige basis vitaminesupplementen, waarvan 36 procent dagelijks. De helft van de regelmatige vitamineslikkers slikt vitamine B6.

Bijna één op de vijf (18%) van de gebruikers van vitamine B6-supplementen zegt na gebruik gezondheidsklachten te hebben gekregen, die mogelijk te maken hebben met het gebruik van vitamine B6. Uit de enquête blijkt verder dat één op de drie mensen met deze klachten dermate veel hinder ondervonden dat zij naar de huisarts zijn gestapt. Bij 14 procent van die groep is een te hoog vitamine B6-niveau in het bloed geconstateerd. Uiteindelijk heeft 4 procent (26 mensen) blijvende schade opgelopen door het teveel aan vitamine B6.

Neurologische schade
Een te hoge dosering vitamine B6 kan mogelijk leiden tot klachten aan het zenuwstelsel, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Vaak komen deze zenuwpijnen voor in handen en voeten, maar ook elders in het lichaam kan het zenuwstelsel hierdoor aangetast worden.

Aantal klachten neemt toe
Bijwerkingencentrum Lareb ziet in de afgelopen tijd een flinke toename in het aantal meldingen van klachten omtrent vitamine B6. Het centrum dringt er bij het ministerie van Volksgezondheid op aan om maatregelen te nemen. Vitamine B6 is vrij te koop in hoeveelheden tot 100mg per pil, terwijl 25 mg maximaal per dag aanbevolen is. Er zijn nog geen regels gesteld aan de verkoop van vitamine B6.
Nader onderzoek

Het ministerie van VWS heeft het bureau risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om voor vitamine B6 een risico-analyse uit te voeren. De resultaten van dat onderzoek worden eind september verwacht.

De branchevereniging Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN) heeft Universiteit Maastricht opdracht gegeven om te onderzoeken of een bepaalde vorm van B6 geen bijwerkingen geeft en te prefereren is. Voorjaar 2017 verwacht NPN de resultaten van het onderzoek.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met uw huisarts, of met ons via 071 – 516 00 20.