Preventief screenen COPD loont

Als de chronische longziekte COPD eerder kan worden opgespoord bij gezonde mensen is dit beter voor de behandeling. Het zou ook mogelijk tot lagere directe zorgkosten kunnen leiden. Dit concludeert Jos Dirven in zijn proefschrift ‘Early detection of COPD in general practice’ dat is gebaseerd op het ontwikkelen van strategieën om COPD vroegtijdig in huisartsenpraktijken op te sporen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat circa twee derde van ‘gezonde’ personen wél klachten aangaf, terwijl ze nooit een dokter hiervoor geraadpleegd hadden”, aldus de onderzoeker. Deze groep blijkt na een longfunctieonderzoek (spirometrie) vaak COPD te hebben.

Ongeveer de helft van mensen met COPD weet niet dat zij deze ziekte hebben. Hun diagnose COPD is niet bekend bij de huisarts, wordt te laat gesteld of is incorrect. “Dit is vooral zorgwekkend want COPD dreigt de derde doodsoorzaak in 2020 in Europa te worden. Ik doe een beroep op de politiek en beleidsmakers voor financiële ondersteuning van de infrastructuur, zodat huisartsen COPD patiënten eerder kunnen opsporen.”, aldus Jos Dirven.

Uit ander onderzoek zijn er aanwijzingen dat het aantal  longaanvallen afneemt bij bekende COPD patiënten  die behandeld worden.  Daardoor waren de directe zorgkosten bij de groep bekende COPD patiënten uiteindelijk lager dan bij de groep met onontdekt COPD.

Door actieve hulp van de huisarts vullen veel personen de vragenlijsten in en worden er meer nieuwe COPD diagnosen gesteld. Het aantal longaanvallen zou afnemen bij bekende COPD patiënten die behandeld worden.