Senioren van de toekomst hebben veel te besteden aan eigen leven

ING Economisch Bureau stelt in het rapport ‘Dienstverlening voor de nieuwe oudere’, dat de omzet voor seniorendiensten ca. 14 miljard euro zal bedragen in 2015.

De reden hiervoor is dat het aantal senioren toe neemt, zij kunnen meer besteden en houden steeds langer zelf de regie over hun leven. Omdat oude mensen langer fit blijven, zijn ze later zorgbehoevend en hebben eerder verschillende diensten nodig, die zelfstandig wonen makkelijk maken.
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Hier liggen grote kansen voor innovatieve dienstverleners die zich richten op ondersteunend wonen van ouderen. Naast het ontstaan van een nieuwe vraag vermindert de overheid de ondersteuning voor de zorg voor ouderen. Nieuwe technologische diensten, zoals videochat met de zorgverlener maken dit mogelijk. Door de vergrijzing en verbeterde inkomenspositie van ouderen ligt de marktpotentie in 2025 bijna een derde hoger dan in 2015. Voor echt vernieuwende dienstverleningsconcepten ligt er een “enorme markt” in het verschiet, volgens ING.

Bron: Skipr