Onderzoeken

Hierboven ziet u een lijst met al onze onderzoeken op alfabetische volgorde.
Het medische diagnostische onderzoek dat wij doen is onder te verdelen in verschillende categorieën:

24-uurs bloeddrukmeting

24-uurs urineonderzoek

75+ rijbewijskeuring

Afgifte onderzoeksmateriaal

Algemene echografie

Bloedafname

Cytologie (uitstrijk)

Glocuse dagcurve

Glocuse lunchcurve

Glucose Torelantietest

Hartecho (echocardiografie)

Histologie

Holter-ECG

Inspannings-ECG (fietsergometrie)

Lactose tolerantietest

Ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek)

Oogfoto’s (fundusfotografie)

Rust-ECG

Spoed-bloedafname (cito)

Spoed-ECG (cito)

Urineonderzoek

Hierboven ziet u een lijst met al onze onderzoeken op alfabetische volgorde.

Het medisch diagnostisch onderzoek dat wij doen is onder te verdelen in verschillende categorieën: 

 

Klinisch chemisch onderzoek (inclusief hematologie)

Is een vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek naar patiëntmateriaal zoals bloed en ander lichaamsvocht om diagnoses te kunnen stellen, ziekte te voorkomen en het effect van een behandeling te bekijken.

  • Hematologie is een medisch specialisme binnen de klinische chemie dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van ziektebeelden die ontstaan door erfelijke of verworven aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen, het afweersysteem en de bloedstolling.

Medische microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek kan duidelijk maken of er sprake is van een infectie die wordt veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten, virussen of parasieten. In het microbiologisch laboratorium kan dit worden aangetoond door lichaamsmateriaal op kweek te zetten, door te kijken of er DNA of RNA van een ziekteverwekker aanwezig is of door te kijken of er antistoffen tegen de ziekteverwekker aanwezig zijn in het bloed. Vaak wordt hiervoor urine of een uitstrijkje afgenomen op de plek waar mogelijk sprake is van een infectie. Soms wordt ook wat huidschraapsel, haren, nagels of opgehoest slijm (sputum) verzameld. In de meeste gevallen hoeft u zelf niks te doen. Uw zorgverlener neemt bij u een uitstrijkje of ander lichaamsmateriaal af en stuurt dat naar ons op.

Toxicologie

Toxicologie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met onderzoek naar de effecten die kunnen optreden wanneer mensen met vergiften (denk ook aan: geneesmiddelen, alcohol en drugs) in aanraking komen.

Functie onderzoek

Onder functieonderzoek worden een aantal diagnostische testen verstaan die informatie geven over de toestand van delen van het hart.

Beeldvormend onderzoek

Is geneeskundig onderzoek, waarbij een beeld van het inwendige van het lichaam wordt gemaakt. Beeldvormend onderzoek is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

Pathologisch onderzoek

Hierbij onderscheiden we: 

  • Histologie, onderzoek naar veranderingen in de opbouw van het weefsel (huid)
  • Cytologie, onderzoek naar veranderingen in cellen.